YÜKLENİYOR

 
MENU
Isıl İşlem
Isıl İşlem

Sfero merdanelerde yüksek alaşım ve döküm tekniği sebebi ile oluşan gerilimlerin giderilmesi ve asiküler yapı içinde yüksek nikel ve molibden içeriği sebebi ile dönüşmemiş ostenit fazının dönüşümü ve martenzitin temperlenmesi için gerilim giderme ısıl işlemi veya uzun süreli temperleme yapılmaktadır. Bazı sınıflarda ise tane sınırlarında oluşan metal karbür ağlarının kırılarak matriks içinde küresel dağılmasını sağlamak için yüksek sıcaklıklarda normalize ve ardından gerilim giderme ısıl işlemlerini de görmesi gerekmektedir.

Merdane çaplarına ve analizlerine göre ısınma ve bekleme süreleri belirlendiği için bazı merdanelerde bir haftayı geçen ısıl işlem periyotları oluşmaktadır.

Dökümhanemizde iki adet elektrikli ve bir adet doğal gazlı ısıl işlem fırını bulunmaktadır. Elektrikli fırınlarımız plc ve tristör kontrollü olup 3 ayrı bölgeden ölçüm alınarak sürülmektedir. Doğal gazlı fırınımız ise 2 adet 1000 kW bek ile sürülmekte ve plc ile 5 bölgeden kontrol edilmektedir. Tüm fırınlarımızda fırın içerisine yerleştirilen fanlar ile sıcaklık homojenliği sağlanmaktadır.

Dökümhanemizde 6300 mm’ye kadar merdanelerin ısıl işlemleri yapılabilmektedir.