YÜKLENİYOR

 
MENU
Hammadde
Hammadde

ARDÖKÜM iyi merdane üretiminin “Güvenli ve Kaliteli” hammadde teminiyle mümkün olacağı felsefesiyle hammadde alımında en kaliteli ve en güvenilir firmalar ile çalışmaktadır.

Ergitme ve alaşımlamada kullanılan ferro alaşımlar, metalik malzemeler ve kalıplamada kullanılan kum, reçine, besleyici gömleği ve kalıp boyaları kendi alanlarında lider firmalardan temin edilmekte ve kalitenin devamı için bu konudan kesinlikle taviz verilmemektedir.

Ergitmede kullanılacak çelik hurdalar ,özelliklerin tamamen kendi kontrolümüzde olabilmesi için, özellikle 1 mm’ye kadar kalınlıktaki Erdemir çelik saçı işleyen fabrikaların hurdalarından tercih edilmektedir.

Hurda sahamıza gelen çelik hurdasının laboratuarlarımızda optik emisyon spektrometresi ile kimyasal analizi yapılır ve analiz istenen kalitedeki değerlerde olup olmadığı kontrol edilir. Hurda örneği üzerinde yapılan tüm kontroller raporlanmaktadır.

Ferro alaşımlar, metalik malzemeler ve kalıplamada kullanılan hammaddeler ise sertifika kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilir.