YÜKLENİYOR

 
MENU
Ergitme
Ergitme

Dökümhanemizde bulunan 4 adet indüksiyon ocağı ile tek şarjda 20 ton sıvı metal elde edebilmekteyiz.

Ergitmenin tüm aşamaları boyunca sıvı metalin kimyasal analiz kontrolleri yapılmakta ve sıvı metal içinde alaşım elementlerinin miktarlarının kalitelerimize uygunluğu yüksek hassasiyetle sağlanmaktadır.

Ocaklarımızın sahip olduğu ileri teknoloji, şarj sistemlerimiz ve ergitme pratiğimiz sayesinde ergitmenin her anında kontrol sağlanmakta ve alaşım elementlerinin homojenliği garanti edilmektedir.

Sıvı metalin tipine göre yapılan küreleştirme, aşılama, deoksidasyon ve tane inceltme işlemleri bu iş için özel yapılmış potalarda gerçekleştirilmekte ardından sıvı metal döküm potasına alınmaktadır. Tüm bu işlemler sırası ile yapıldığı için küreleştirici, aşılayıcı ve tane incelticilerin etkinliği arttırılmaktadır.